ActionFilm ble grunnlagt i 1968 av Tore Erlandsen, Kjell Thon og Kjell Billing, som alle tre hadde bakgrunn fra Filmklubb-bevegelsen, og en sterk interesse for film. Det var et ønske om å vise i Norge en del av verdens beste filmer, som på dette tidspunkt var oversett av den etablerte delen av distributørene. Samarbeidet opphørte etter hvert og partene gikk hver til sitt. Senere ble firmaet refinansiert av Tore Erlandsen, fremdeles med et godt øye til den “gode” filmen, og distribuerte filmer av store regissør navn som Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders, Werner Herzog, Andy Warhol, Orson Welles og Andrei Tarkovsky for å nevne noen. Firmaet ble drevet med hell som aksjeselskap til 2013. Fra da av overtok Halvor Skree og Kjetil Omberg den daglige driften. Etter å ha distribuert titler for SCANBOX a.s opphørte dessverre dette samarbeidet pr 31.12. 2014. Sommeren 2015 gikk aksjeselskapet ACTIONFILM AS konkurs.

ActionFilm hadde først kontorer og lager i kjelleren i Vibesgate 15, hvor man drev både filmdistribusjon og trykkeridrift, da i samarbeid med Pax Forlag. Etter en tid ble plassbehovet for stort slik at både trykkeridriften og filmdistribusjonen ble flyttet til bakgården i Teatergaten 3. Dessverre ble nærheten til de stadig ekspanderende regjerningsbygg for stor etter hvert, som det fremgår av bildet, så Vålerenggata 47, midt på bydelen Vålerenga, ble innkjøpt. I disse sjarmerende lokalene ble det i mange år drevet både trykkeridrift og filmdistribusjon, samtidig som lokalene ble modernisert og oppgradert. Overgangen fra utedo til moderne tilstander var stor! Arbeidet ble gjort med et godt øye til byggestilen i den småbypregede og sjarmerende bydelen på Vålerenga.

Tore Erlandsen har beholdt retten til navnet ActionFilm og domenet med samme navn, og har flyttet det til Hagenbakken 5 i Drøbak.

- Tore Erlandsen